Rolnictwo

W rolnictwie, zwłaszcza w gospodarstwach hodowlanych, szczyty konsumpcji występują w godzinach porannych i wieczornych, a wielkość produkcji fotowoltaicznej przypada na południe. Nieregularne jest również używanie różnych maszyn elektrycznych w działalności rolniczej, ale za usługę trzeba zapłacić u operatora sieci. Korzystając z magazynu energii, możesz korzystać z własnej energii, kiedy jej potrzebujesz i zmniejszyć podłączone obciążenie, jeśli szczyty mocy zostaną pokryte przez magazyn energii.