O NAS

MEB ESS (Energy Storage Systems) jest marką MEB Group. W grupie MEB jest dostawcą technologii i producentem systemów magazynowania energii. 

Do kompetencji MEB ESS należą:

– usługi koncepcyjne dla obiektów i zakładów produkcyjnych w zakresie zastosowań odnawialnych źródeł energii w polaczeniu z magazynowaniem energii 

– usługi koncepcyjne dla obiektów i zakładów produkcyjnych w zakresie pozostałych zastosowań magazynów energii takich jak Peak Shaving, Energy trading, hybrydyzacja układów kogeneracyjnych, zapewnienie ciągłości zasilania oraz zastosowania jako układy zasilania awaryjnego 

– usługi projektowe w wyżej wymienionym zakresie 

– kompleksowe wykonawstwo w ramach kooperacji jako partner w zakresie magazynów energii lub jako generalny wykonawca  

– usługi serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego magazynów energii 

– usługa stałego nadzoru eksploatacyjnego  

– doświadczenie bazujące na praktycznych realizacjach, projekty referencyjne w Polsce