MEB High Power

Specyfikacja techniczna

Modułowe systemy średniego napięcia magazynów energii wysokich mocy

Indywidualne konfiguracja do 1GWh pojemności i 1 GW mocy
– skalowalność systemu baterii w krokach co 4,5 MWh lub 9 MWh
– skalowalność systemu inwerterów  w krokach co 2 MW lub 4 MW