Przesuniecie w produkcji i oddawaniu energii elektrycznej oraz Energy Trading

W elektrociepłowniach i w mniejszych układach kogeneracyjnych jest często spotykane, że zużycie energii cieplnej i elektrycznej występują w innych porach dnia. W celu optymalizacji kosztów energia elektryczna produkowana w czasie zwiekszonej produkcji energii cieplnej jest magazynowana i oddawana z przesunięciem czasowym bez potrzeby dodatkowego spalania kopalnych nośników energii w tym czasie.

Podobna zasada ma zastosowanie dla odbiorców wielotaryfowych, gdzie istnieje możliwość zakupu i magazynowania energii w czasie taryfy niskiej i oddanie jej w czasie taryfy wysokiej w funkcji określanej jako energy trading.