Operatorzy sieci i stabilizacja sieci komunalnych

Systemy magazynowania energii mogą być wykorzystywane do stabilizacji sieci. Na poziomie wysokiego i średniego napięcia można zapobiec niepotrzebnym przepływom energii w sieci i ustabilizować parametry sieci. Na poziomie niskiego napięcia, gdy jest on używany w sieciach niskiego napięcia, zwłaszcza na obszarach lokalnych z wieloma prywatnymi systemami fotowoltaicznymi, operatorzy sieci mają do czynienia z przepływem wstecznym energii do sieci średniego napięcia. Odpowiednio zwymiarowany magazyn energii, w połączeniu z pomiarami stacji transformatorowych, może w ciągu dnia wchłonąć nadmiar energii w sieci niskiego napięcia i uwolnić ją ponownie w innym czasie bez przekazywania energii do sieci średniego napięcia i bez prywatnego operatorów fotowoltaicznych zgłaszających wyłączenie instalacji z powodu przepięcia w sieci lokalnej.