usługi-pl

Systemy „0” eksport dla źródeł OZE na potrzeby własne przedsiębiorstw

Sterowanie mocą bierną jest standardową funkcją magazynu energii, ponieważ emituje moc w całym obwodzie wektorowym (indukcyjnym i pojemnościowym) i tym samym reguluje parametry sieci.

Funkcja ta może być używana równolegle z innymi funkcjami systemu magazynowania energii.

 

Kontrola mocy biernej

Sterowanie mocą bierną jest standardową funkcją magazynu energii, ponieważ emituje moc w całym obwodzie wektorowym (indukcyjnym i pojemnościowym) i tym samym reguluje parametry sieci.

Funkcja ta może być używana równolegle z innymi funkcjami systemu magazynowania energii.

 

Microgrid

Nasze systemy magazynowania energii mogą być również używane jako samodzielne systemy w instalacjach poza siecią.

Magazyn energii ma zdolność do czarnego startu i działa jako generator częstotliwości do uruchamiania systemów fotowoltaicznych w trybie izolowanym.

Nasze systemy magazynowania energii są standardowo wyposażone w odłącznik sieciowy i mogą płynnie synchronizować się z siecią i przełączać się między pracą poza siecią a pracą w sieci po stronie odbiorcy. Obwodom można nadać priorytet zgodnie z zasadą zasilania awaryjnego

Zastosowania zasilania awaryjnego

Magazyny energii mogą działać jako UPS oraz backup zasilania awaryjnego. Przewagą nad tradycyjnymi generatorami są niższe koszty utrzymania, wysoka jakość parametrów sieciowych zasilania oraz cicha i czysta praca.

Nasze systemy magazynowania energii mogą priorytetyzować różne obwody w zależności od pozostałej pojemności.

Hybrydyzacja generatorów diesla i gazowych

Postępuje ogólna tendencja do elektryfikacji różnych maszyn, zwłaszcza w branży budowlanej. Silniki elektryczne stosowane w maszynach często mają bardzo wysokie szczyty prądu rozruchowego i nie pracują w sposób ciągły, ale w różnych odstępach czasu.

Wcześniej zapotrzebowanie na prąd rozruchowy musiało być pokrywane przez moc generatora. Obecnie wykorzystywane są mniejsze generatory, a do uruchamiania szczytów prądowych wykorzystywane są mobilne urządzenia do magazynowania energii. Daje to oszczędności w cenie zakupu generatorów, a także stabilną pracę i zmniejszanie rozmiarów generatorów, można zaoszczędzić sporo paliwa.

Rolnictwo

W rolnictwie, zwłaszcza w gospodarstwach hodowlanych, szczyty konsumpcji występują w godzinach porannych i wieczornych, a wielkość produkcji fotowoltaicznej przypada na południe. Nieregularne jest również używanie różnych maszyn elektrycznych w działalności rolniczej, ale za usługę trzeba zapłacić u operatora sieci. Korzystając z magazynu energii, możesz korzystać z własnej energii, kiedy jej potrzebujesz i zmniejszyć podłączone obciążenie, jeśli szczyty mocy zostaną pokryte przez magazyn energii.

Małe i średnie firmy produkcyjne

Dla firm produkcyjnych i innych, które posiadają własne odnawialne źródła energii lub systemy CHP i mają energię przez cały dzień, nawet z maszynami, które pracują w różnych odstępach czasu i chcą same korzystać z energii, zaleca się zakup urządzenia do magazynowania energii.

Czy chcesz zmniejszyć limity obciążenia szczytowego i umowne przyłączone obciążenie?
Czy w niedalekiej przyszłości system fotowoltaiczny Twojej firmy straci zapotrzebowanie i będzie chciał sam wykorzystać energię?
Planujesz stacje ładowania dla pracowników, klientów, pojazdów służbowych i brakuje Ci mocy łącza?

Zapytaj nas o odpowiednie rozwiązania!

Przesuniecie w produkcji i oddawaniu energii elektrycznej oraz Energy Trading

W elektrociepłowniach i w mniejszych układach kogeneracyjnych jest często spotykane, że zużycie energii cieplnej i elektrycznej występują w innych porach dnia. W celu optymalizacji kosztów energia elektryczna produkowana w czasie zwiekszonej produkcji energii cieplnej jest magazynowana i oddawana z przesunięciem czasowym bez potrzeby dodatkowego spalania kopalnych nośników energii w tym czasie.

Podobna zasada ma zastosowanie dla odbiorców wielotaryfowych, gdzie istnieje możliwość zakupu i magazynowania energii w czasie taryfy niskiej i oddanie jej w czasie taryfy wysokiej w funkcji określanej jako energy trading.

SAMORZĄDY

Samorządy są zarządzają wieloma obiektami z już istniejącymi instalacjami fotowoltaicznymi, gdzie poprzez zastosowanie magazynów energii można zrealizować zwiększenie autokonsumpcji i przesunięcie czasowe w celu maksymalizacji zużycia własnej zielonej energii.

Czy zastanawialiście się już nad tym by nadwyżkami energii z waszych budynków komunalnych zasilić oświetlenie uliczne?

Operatorzy sieci i stabilizacja sieci komunalnych

Systemy magazynowania energii mogą być wykorzystywane do stabilizacji sieci. Na poziomie wysokiego i średniego napięcia można zapobiec niepotrzebnym przepływom energii w sieci i ustabilizować parametry sieci. Na poziomie niskiego napięcia, gdy jest on używany w sieciach niskiego napięcia, zwłaszcza na obszarach lokalnych z wieloma prywatnymi systemami fotowoltaicznymi, operatorzy sieci mają do czynienia z przepływem wstecznym energii do sieci średniego napięcia. Odpowiednio zwymiarowany magazyn energii, w połączeniu z pomiarami stacji transformatorowych, może w ciągu dnia wchłonąć nadmiar energii w sieci niskiego napięcia i uwolnić ją ponownie w innym czasie bez przekazywania energii do sieci średniego napięcia i bez prywatnego operatorów fotowoltaicznych zgłaszających wyłączenie instalacji z powodu przepięcia w sieci lokalnej.